Ajutoare de urgenţă acordate cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei

Publicat de Curierul de Iasi la data de 03/05/2012

Pe întreg parcursul anului 2011, Primăria Municipiului Iaşi, prin serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi a continuat monitorizarea situaţiilor de dificultate în care se află familiile incluse în sistemul local de asistenţă socială.

Urmare evaluărilor socio-materiale realizate periodic s-a constatat că la nivelul municipiului Iaşi, numărul persoanelor care solicită sprijin pentru depăşirea unor situaţii critice a crescut îngrijorător. În acest sens, un indicator relevant poate fi considerat numărul foarte mare de petiţii înregistrate la sediul Primăriei Iaşi, precum şi al altor instituţii aflate în subordine, în special pentru soluţionarea unor probleme de ordin social.

Având în vedere cele menţionate anterior, precum şi anchetele sociale efectuate la domiciliul petenţilor, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a identificat anumite categorii de persoane cu risc crescut de marginalizare socială, pentru care îşi propune luarea unor măsuri de sprijin, precum şi acordarea unor ajutoare de urgenţă în bani, în temeiul H.C.L. nr.240/29.07.2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.434/2008 privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare. În acest sens, cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei, Primăria Municipiului Iaşi va acorda  ajutoare de urgenţă în bani – 200 lei/familie.

Condiţii de acordare:

– venitul net pe lună – 700 lei/membru de familie;

– cerere depusă până pe data de 14 mai 2012 inclusiv;

– evaluarea solicitărilor prin anchetă socială.

Cererea va fi însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, după cum urmează:

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte în copie:

a. Certificatele de naştere ale copiilor;

b. După caz, alte acte privind componenţa familiei.

2. Veniturile realizate de membrii familiei se dovedesc prin documente eliberate de angajator. Actele doveditoare privind veniturile realizate sunt:

  • Adeverinţă de salariat, cu menţiunea salariului net
  • Cupon de pensie
  • Cupon de indemnizaţie
  • Alte surse de venit – orice document justificativ

Plata  ajutoarelor aprobate se va face prin mandate poştale începând cu data de 16 mai 2012.

Notă: Pensionarii beneficiari de ajutoare de urgenţă cu ocazia Sărbătorilor de Paşte, sub formă de tichete sociale valorice nu mai pot fi încadraţi pentru acordarea ajutorului stabilit pentru Ziua Internaţională a Familiei.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*