48-iştii, la Galeriile de Artă ale Municipiului Iaşi

Publicat de Curierul de Iasi la data de 06/09/2018

Expoziţia ”48-iştii”, găzduită de Galeriile de Artă ale Municipiului Iaşi, în perioada 5-27 septembrie, reuneşte lucrările de pictură, grafică şi sculptură ale unui grup de artişti absolvenţi ai promoţiei 1969, format de maeştrii Dan Hatmanu, Adrian Podoleanu şi Vasile Condurache. Pictorii Eugen Mircea, Ion Maftei, Gabrel Baban şi Silvia Botez Anghel, din generaţia 48-istă, au expus permanent în ultimii 50 de ani şi sunt prezentaţi de criticul de artă Valentin Ciucă în volumele sale care tratează istoria artei ieşene, Un secol de Arte frumoase în Iaşi, Moldova şi Bucovina, din care au fost spicuite următoarele rânduri.

 

Eugen Mircea conferă acuarelei spiritualitatea unui vis auroral

”Racordat familiei acuareliştilor ieşeni, Eugen Mircea s-a impus în timp ca un continuator care-şi rezervă dreptul unor ieşiri din cadenţa tradiţională a celorlalţi. Acuarelele lui, consistente cromatic, variate tematic, cultivă fabulosul peisajului bucovinean sau al burgurilor transilvane şi lumina lor genuină, dar apelează şi la elemente de construcţie plastică ce-l personalizează. De aici, impresia că evadează cu bună ştiinţă din rigorile tehnicii spre a se împlini cu adevărat. Nu miră pe nimeni că schimbările de motiv impun soluţii artistice diferite. Spaţiul citadin, transilvan îndeosebi, îi îngăduie să depăşească obedienţa dictată de motiv şi să construiască în imaginar. Acuarelele lui au consistenţă şi vigoare, fluiditatea pliindu-se pe suportul unei construcţii atent supravegheate prin desen”.

 

Ion Maftei comunică azi spre a fi înţeles mâine

Ion Maftei, un alt membru marcant al generaţiei sale,după cum afirmă criticul de artă Valentin Ciucă, are sentimentul responsabilităţii acestei tradiţii şi nivelului la care se află sculptura românească astăzi. În plus, participarea la Simpozioane de profil din ţară şi străinătate i-a amplificat sugestiv viziunea. Instrumentarul tehnic a rămas acelaşi, coordonat cu ideea artistului de a face din simplitate expresia unei sinteze, unde detaliile irelevante au fost excluse. Se adaptează continuu în beneficiul unei exprimări moderne. Cioplirea directă a lemnului, lucrul în lungul fibrei, alternarea ritmică a planurilor, sensul simbolic indus ansamblului, fac parte din recuzita sculptorului, căreia i se adaugă polisemia generoaselor metafore.”

Gabriel Bălan propune o altă dimensiune artistică a Bucovinei

Despre Gabriel Bălan, criticul de artă ieşean, precizează: ”Prin arta lui Gabrel Baban putem descoperi, prin perspectiva peisajului, o altă dimensiune artistică a Bucovinei. Artistul nu apelează la formulele clasice de tratare a imaginii si ne propune un alt unghi de receptare, unde geometria spaţiului, a formelor sugerează alcătuirea constructivă a peisajului. Casele din Bucovina, acareturile, adăposturile, staulele, ţarcurile, şurele specifice milenarei preocupări a păstoritului sunt privite ca forme de o ingeniozitate remarcabilă. În fapt, glosele asupra construcţiilor din lemn ţin de arhaica arhitectură locală, unde funcţionalitatea nu exclude plasticitatea construcţiilor.”

Silvia Botez Anghel sugereze un rafinament bazat pe utilizarea inspirată a valorilor

Silvia Botez Anghel, după cum precizează Valentin Ciucă, ”nu evită abordarea unei perspective cu caracter evocator în comentariile picturale asupra semnelor realităţii invizibile. Spiritul contemplativ, combinat cu disponibilitatea către dialogul formelor pe suprafaţa tabloului, asigură ansamblului unitate plastică şi sugestivitate. Menţinerea în dominanta griurilor colorate face ca întregul să sugereze un rafinament bazat pe utilizarea inspirată a valorilor. Uneori face ca arhitectura rurală, pitorească şi edificatoare pentru existenţa milenară a satului tradiţional, să se desfăşoare în centrul optic al imaginii spre a focaliza interesul privitorului.” Expoziţia, a cărui curator este pictorul Eugen Mircea, va fi deschisă până pe 27 septembrie.

Comments

comments

Categoria: cultura si culte

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*