Consolidarea şi refuncţionalizarea Palatului Braunstein

Publicat de Curierul de Iasi la data de 17/08/2016

Municipiul Iaşi propune spre finanţare în cadrul Priorităţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, proiectul CONSOLIDARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE PALAT BRAUNSTEIN.

 

DATE GENERALE DESPRE INVESTIŢIE

Titlul proiectului: CONSOLIDARE ŞI REFUNCŢIONALIZARE PALAT BRAUNSTEIN

Amplasamentul: Proiectul se va implementa în municipiul Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 2, judeţul Iaşi.

Municipiul Iaşi în calitate de solicitant va asigura resursele tehnice şi financiare necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

Palatul Braunstein, situat la kilometrul 0 al Municipiului Iaşi, la intersecţia a două artere principale strada Cuza Vodă şi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt face parte din categoria clădirilor de patrimoniu cultural local, fiind încadrat în lista actualizată a monumentelor istorice la numărul 986 cu codul de identificare IS-II-m-B-03837.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural de la nivelul Municipiului Iaşi, aspecte cuantificate prin creşterea numărului preconizat de vizite cu 11,11%, de la 18.000 de vizitatori anual în prezent la 20.000 de vizitatori anual, prin reabilitarea, restaurarea, consolidarea, refuncţionalizarea şi intensa promovare a Palatului Braunstein.

Durata proiectului: În urma semnării contractului de finanţare cu Autoritatea Finanţatoare, implementarea proiectului se va desfăşura pe o perioadă de 42 de luni din care 36 de luni reprezintă durata de execuţie a lucrărilor.

Locuri de muncă create:

 • Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie: 70 persoane;
 • Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 8 persoane.

 

TIPUL DE INTERVENŢIE

Având în vedere categoria de monument istoric al Palatului Braunstein, se vor executa o serie de lucrări cu caracter de consolidare şi restaurare a clădirii din punct de vedere arhitectural, al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor electrice, sanitare şi termice. Se va interveni şi asupra componentelor artistice interioare şi exterioare.

 • Categoria de importanţă a construcţiilor: B, conform HG nr. 766/1997;
 • Clasa de importanţă a construcţiilor: a II-a, conform Normativului P100/2006.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Palatul Braunstein a fost edificat la începutul secolului al XX-lea (1913 – 1915), acesta având o istorie variată sub aspectul funcţionalităţilor îmbracate de-a lungul vremii, fiind iniţial conceput drept un spaţiu cu funcţiuni adecvate locuirii la etajele superioare, prăvălii la parter şi bucătării şi spaţii anexe la subsol. Ulterior clădirea a fost hotel de lux, iar după naţionalizare a fost folosită cu destinaţia de imobil pentru locuinţe, sediu central al CEC, spaţii comerciale, servind mai târziu drept expoziţie şi magazin al Fondului Plastic aparţinând Uniunii Artistilor Plastici din România – Filiala Iaşi.

Încadrarea în localitate şi zonă: Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, Regiunea Nord-Est.

Căi de acces:

 • strada Cuza Vodă, nr. 2, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi;
 • acces indirect: Gara Mare, Gara Nicolina, Autograra Codreanu, Autogara Păcurari, Aeroportul Iaşi.

Descrierea terenului: terenul pe care se va realiza investiţia are o suprafaţă de 881,43 mp conform inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, are o formă neregulată cu dimensiuni maximale de 60,00×34,00 m. Suprafaţa terenului este orizontală, iar sistematizarea verticală şi orizontală îl fac neinundabil. Terenul are următoarele vecinătăţi:

 • la est: Hotel Select – calcan;
 • la nord: str Cuza Vodă – distanţa faţă de axul drumului 13,35 m;
 • la sud vest: bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt – distanţa faţă de axul drumului 14,40 m, imobil locuinţe, calcan.

Condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

 • PUG localitatea Iaşi, aprobat prin HCL nr. 163/09.08.199 (după caz PUZ sau PUD);
 • Certificatul de Urbanism nr. 1614/19.05.2016, emis de Primăria Municipiului Iaşi;
 • Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, nr 122/2016/M din data de 08.06.2016 faza de proiectare DTAC, aviz favorabil, cu condiționări: toate lucrările de săpătură necesare realizării obiectivului se vor efectua în regim de supraveghere arheologică;
 • Avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi, nr 118/2016/M din data de 08.06.2016 faza de proiectare DALI, aviz favorabil.

Restricţii de amplasare: zona de protecţie a ansamblului este stabilită pe o rază de 200 m de jur împrejurul imobilului monument istoric, conform art. 59 din Legea 422/2001.

Spaţii verzi: se propune amenajarea a 8 jardiniere de dimensiuni diferite pentru arbori şi arbuşti.

Soluția adoptată pune accentul pe interacținea dintre spațiul interior și stradă, astfel toate funcțiunile din parter vor comunica cu exteriorul prin vitrine cu uși pliabile ce vor putea fi deschise pentru a atrage publicul. Aceeași soluție va fi adoptată și pentru curtea interioară, ce va comunica cu spațiul de lectură presă internaţională.

 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Funcţiunea: mediatecă, spaţii expoziţionale, săli schimb lingvistic.

Dimensiunile: în plan, clădirea are formă neregulată, având două corpuri aliniate la două străzi, racordate sub un unghi de aproximativ 38˚ cu o zonă semicirculară, care se poate considera ca fiind faţada principală a clădirii, orientată către Piața Unirii. Latura dinspre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt are dimensiunea maximală 19,12 m, în timp ce latura dinspre strada Cuza Vodă are 45,09 m.

Regim de înălțime: S+P+3E+pod utilizabil.

Înălţimea maximă la cornişă: HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = +18,18m;

Înălţimea maximă la coamă: HMAX. COAMA = +21,66 m;

Înălţimea cupolei: H cupolă=+27,71 m;

Suprafața construită: 562,70 mp;

Suprafața desfășurată: 3573,30 mp;

Suprafața utilă totală: 2939,7 mp;

Sistem constructiv: pereți portanți de zidărie din cărămidă și mortar din var-nisip. Planșeele sunt realizate din beton, armate cu oțel beton neted, descărcând încărcările la pereții din zidărie fie direct, fie printr-un sistem de grinzi din beton armat, dispuse transversal și longitudinal. Există, cel putin pe nivelul parterului, stâlpi structurali din beton armat. De asemenea, au fost identificați și în fațade montanți din beton armat.

Fundaţii: continue din zidărie de piatră dispuse sub pereții portanți.

Acoperiş (şarpantă/terasă): tip șarpantă din structură metalică.

Învelitoare (material/culoare): învelitoarea se va realiza din cupru preoxidat, culoare verde stins și închideri vitrate din profile de aluminiu, cu sticlă triplă termoizolantă, în gradient de verde spre transparent, cu efect de control solar.

Finisaj exterior (material/culoare): fațada se va spăla și biocida. Se propune repararea și recondiționarea fațadei vechi, a decorațiunilor și parapetelor în câmp continuu cu praf de piatră și spărtură de marmură conform rețetei originale. Se va desface finisajul impropriu din plăci de travertin de la nivelul parterului și se va realiza o tencuială terasit cu spărtură de mică și feldspat, spălată, cu nuturi orizontale. Aceeași soluție va fi adoptată și pe fațada din curtea interioară, cu spcificația că aceasta va avea finisajul lis începând cu etajul 1. Soclul se va finisa cu tencuială din similipiatră împărțită în asize verticale. Glafurile de la parapete și ferestre vor fi din tencuială impermeabilizată. Faţada va beneficia de toate accesoriile caracteristice.

Tâmplărie exterior (material/culoare): tâmplărie dublă cu două foi de sticlă spre exterior și o foaie spre interior, din lemn stratificat de stejar.

Intervenții asupra componentelor artistice: ornamentele degradate vor fi retușate cu același tip de material ca cel original,  se vor reface parapetele traforate deteriorate cu mozaic de spărtură de marmură, se vor recondiționa parapetele metalice și mâna curenta metalică, se vor reface parapetele din zidărie degratată cu cărămidă având același format cu cea pusă în operă.

Sistem de încălzire: încălzirea se va realiza prin branşament la reţeaua locală; se vor utiliza corpuri noi de încălzire, din fontă. Pentru climatizarea spaţiului s-au prevăzut echipamente cu baterii de răcire şi încălzire. Pentru asigurarea aerului proaspăt s-au prevăzut trei centrale de tratare a aerului.

 

 

 

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*