12 străzi din Centrul Vechi şi 3 parcări, modernizate cu bani europeni

Publicat de Curierul de Iasi la data de 02/06/2011

Curierul de Iaşi continuă şi în acest număr prezentarea detaliată a marilor proiecte de infrastructură pentru realizarea cărora Primăria Municipiului Iaşi a reuşit şi încearcă să atragă în continuare fonduri europene.

“Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi” este un proiect al municipalităţii ieşene care îşi doreşte reabilitarea şi modernizarea completă a unui număr de 12 străzi din zona centrală a oraşului, precum şi amenajarea şi modernizarea a 3 parcări din acest perimetru, proiectul fiind cuprins în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Iaşi (PIDPC).

Proiectul a fost realizat de către S.C. AVENSA S.R.L. şi S.C. BODO INVEST S.R.L. care au elaborat documentaţia tehnico – economică (DALI, Pth, DDE, avize, cerere de finanţare şi analiza cost – beneficiu), având o valoare totală de 9.135.924,97 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 7.186.288,50 lei. Întreaga documentatie a fost depusă spre evaluare la Agenţia de Dezvoltare Nord-Est în data de 11.03.2011, trecând de etapa de evaluare administrativă, iar în prezent aflându-se în etapa de evaluare tehnico-economică. De asemenea, a fost finalizată cu succes vizita pe teren, vizită care a avut loc în data de 10.05.2011.

“Creşterea accesibilităţii spre zona centrală economică şi comercială a Polului de Creştere Iaşi” este depus pentru obţinerea finanţării prin intermediul Planului Operaţional Regional – Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, şi are o perioadă de implementare de 18 de luni, dintre care 12 luni pentru executarea lucrărilor.

Specificaţii tehnice:

a)  Refacerea reţelei stradale: 2.524 m

b) Refacerea şi modernizarea tramei stradale

c) Modernizare parcări      : 3,390 mp. parcari reabilitate, 158 de locuri de parcare modernizate + 15 locuri pentru persoane cu handicap

Amplasament:

1.        str. Costache NEGRI (între Liceul V. Alecsandri şi str. Armeană),
2.        str. BĂRBOI (între str. Armeană şi str. Elena DOAMNA),
3.        std.BĂRBOI (din str. Bărboi)
4.        str. ARMEANĂ (între str. C. NEGRI şi str. CUZA VODĂ),
5.        str. Sf. SAVA (între str. ARMEANĂ şi str. Agatha BÂRSESCU),
6.        str. Agatha BÂRSESCU (str. C. NEGRI şi str. I.C. BRĂTIANU),
7.        str. DANCU (între str. Sf. SAVA  şi str. CUZA VODĂ),
8.        str. VOVIDENIE (între str. Vasile STROESCU şi str. George ENESCU),
9.        str. Vasile STROESCU (între str. CUZA VODĂ şi Bd. INDEPENDENŢEI),
10.     str. Maestrul Ion BACIU – fostă str. BĂNCII (bretea laterală str. Agatha BÂRSESCU),
11.     str. Matei MILLO (între str. DANCU şi str. Agata BÂRSESCU),
12.     Parcare Teatrul National (str. Agatha BÂRSESCU – Teatrul National Vasile Alecsandri),
13.     Parcare str. Agatha BÂRSESCU (intersecţie str. DANCU şi str. Sf. SAVA),
14.     Parcări aferente str. Armeană – intersecţie cu str. Bărboi,
15.     Cale de acces între str. GOLIA şi rond Tg. CUCU

Achiziţiile prevăzute în cadrul proiectului sunt consultanţă – management de implementare, asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier, asistenţă tehnică din partea proiectantului, lucrări de construcţii, servicii de publicitate şi informare şi servicii de audit.

Comments

commentsNu sunt comentarii

Comentati acest articol!
*